Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Tenebrionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Tenebrionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Alleculinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Alleculiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Gonoderinapodplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Isomirarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Isomirapodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 13. Isomira murinagatunek
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
podgatunek: Isomira (Isomira) murina murina (Linnaeus, 1758)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1021449    kod taksonu: 4008+4009
taksonomia sprawdzona: TAK
Polska Czerwona Lista: DD
 

źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2008 checklist: D. Iwan
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Isomira murina murina - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 552
 • Publikacje: 79
 • Kolekcje: 14
 • Autorzy publikacji: 65
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 1

Opis taksonu
[KFP 4009: Isomira semiflava] Gatunek obejmujący zasięgiem południową i niektóre części Europy środkowej. W Polsce chrząszcz rzadko spotykany, znany tylko z pięciu krain. Występuje w biotopach kserotermicznych i na nasłonecznionych zboczach pagórków. Postacie dojrzałe poławiano w czerwcu i lipcu na kwitnących trawach i krzewach. Larwy żerują w powierzchniowej warstwie gleby próchnicznej wśród korzeni traw, roślinności zielnej i bylin.
[KFP 4008: Isomira murina] Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w Europie z wyjątkiem obszarów północnych, na wschód docierający do Syberii Zachodniej. W Polsce, aczkolwiek nie znany jeszcze ze wszystkich krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze. Zasiedla tereny nizinne i przedgórza. Występuje na terenach otwartych lub słabo pokrytych roślinnością krzaczastą zwłaszcza w środowiskach kserotermicznych. Cykl rozwojowy dwuletni. Larwy odbywają rozwój w suchej glebie wśród korzeni traw, roślin zielnych i bylin. Zimują tylko larwy. Przepoczwarczenie następuje wiosną, a postacie dojrzałe ukazują się w maju i poławiane są do lipca, niekiedy masowo, pojedynczo jeszcze w sierpniu, głównie na kwitnących krzewach i roślinach baldaszkowatych.

Zewnętrzne źródła danych