Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Malthodes — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 28
 1. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Cantharidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Malthininaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Malthodiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Malthodesrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Malthodespodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Malthodes (Malthodes) hexacanthus H. Kiesenwetter, 1852
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1031759    kod taksonu: 2970
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: M.A. Mazur
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Malthodes hexacanthus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 28
 • Publikacje: 20
 • Kolekcje: 2
 • Autorzy publikacji: 18
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek pospolity w Europie Środkowej, notowany ponadto z górzystych obszarów w Belgii, Francji, Szwajcarii, z północnych części Włoch i Jugosławii oraz Siedmiogrodu. W Polsce wykazywany z nielicznych miejscowości tylko w ośmiu krainach, przy czym większość danych o rozmieszczeniu opiera się na znaleziskach z ubiegłego stulecia, niekiedy nawet sprzed przeszło stu lat, dlatego też wymagają one potwierdzenia nowymi materiałami. Zasiedla głównie tereny górzyste, docierając w Alpach do wysokości około 2300 m n.p.m., natomiast na terenach niżej położonych występuje lokalnie. Jest poławiany od maja do sierpnia, najczęściej w czerwcu i lipcu w lasach na borówce czarnej — Vaccinium myrtillus L. oraz na roślinach na wilgotnych łąkach w sąsiedztwie lasu.

Zewnętrzne źródła danych