Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Tenebrionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Meloidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Meloinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Meloiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Meloerodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Meloegoniuspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Meloe (Meloegonius) cicatricosus Leach, 1815
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1021771    kod taksonu: 3915
taksonomia sprawdzona: TAK
Polska Czerwona Lista: DD
 

źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2008 checklist: D. Kubisz
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Meloe cicatricosus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 46
 • Publikacje: 16
 • Kolekcje: 3
 • Autorzy publikacji: 14
 • Ilustracje (ikonografia): brak
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek rozsiedlony od Hiszpanii aż do Grecji, na wschód sięga po Kaukaz i Turkiestan, a na północ po Francję, Szwajcarię, Anglię południową oraz południową część Europy środkowej. Wszędzie sporadycznie i rzadko poławiany. W Polsce notowany z niewielu krain, na ogół z pojedynczych stanowisk. Występuje na zboczach kserotermicznych i w suchych środowiskach, jak przydroża, miedze, nasypy kolejowe. Zamieszkuje tereny nizinne i przedgórza. Postacie dojrzałe pojawiają się wiosną. Rozwój larwalny odbywa w gniazdach pszczołowatych, gatunków z rodzaju Anthophora Latr.

Zewnętrzne źródła danych