Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Chrysomeloideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Cerambycidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Lamiinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Monochaminiplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Monochamusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Monochamuspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Monochamus sartorgatunek
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
podgatunek: Monochamus (Monochamus) sartor urussovii (J.G. Fischer von Waldheim, 1805)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1023579    kod taksonu: 4160
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2010 checklist: R. Plewa
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Monochamus sartor urussovii - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 62
 • Publikacje: 20
 • Kolekcje: 10
 • Autorzy publikacji: 23
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek rozsiedlony w Fennoskandii, w północno-wschodniej części Europy, na Syberii oraz w północnych obszarach Mongolii, Chin, Korei i Japonii, sięgający na północ poza koło podbiegunowe, prawie do granicy rozmieszczenia lasów iglastych. Na podstawie chrząszczy z drewna importowanego z terenów wschodnich notowany z Danii, Frankonii w RFN i Wysp Brytyjskich. W Polsce dotychczas znany tylko z Puszczy Białowieskiej, co wiąże się z północno-wschodnim zasięgiem świerka, który jest drzewem żywicielskim dla larw tego chrząszcza. Zasiedla drzewostany iglaste. Rozwój larwalny odbywa głównie w świerkach — Picea Dietr., rzadziej jodłach — Abies Mill. i sosnach — Pinus L. Postacie dojrzałe ukazują się w czerwcu i występują do sierpnia, a największe nasilenie pojawu przypada na lipiec. Chrząszcze po opuszczeniu miejsc lęgowych wzlatują w korony drzew, gdzie odbywają żer uzupełniający, karmiąc się tkankami młodej kory. W ciągu życia powracają kilkakrotnie na żerowiska w koronach drzew. Larwa żeruje początkowo w korze i pod korą, a po zimowaniu wdrąża się w drewno. Przepoczwarczenie następuje po drugim przezimowaniu larwy.

Zewnętrzne źródła danych