Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Elateridaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Negastriinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Negastriusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Negastrius pulchellus (Linnaeus, 1761)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1015638    kod taksonu: 2849
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: L. Buchholz
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Negastrius pulchellus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 205
 • Publikacje: 59
 • Kolekcje: 11
 • Autorzy publikacji: 48
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek rozpowszechniony w niemal całej Europie, wykazywany ponadto z Syberii i Ameryki Północnej. W Europie sięga w Skandynawii daleko poza koło podbiegunowe, a na południe dociera do północnych części Hiszpanii, Włoch i Jugosławii oraz do Bułgarii. W Polsce, choć nie jest znany jeszcze ze wszystkich krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze z wyjątkiem wyższych partii górskich. Występuje na miejscach piaszczystych, nic szlamowatych, głównie na pobrzeżach wód, zarówno płynących, jak i stojących. Niekiedy zasiedla również miejsca piaszczyste w znacznej odległości od wód, na przykład niezalesione wydmy śródlądowe, doły po wybranym piasku, nieużytki i pobrzeża lasu. Larwy odbywają rozwój w powierzchniowej warstwie gleby piaszczystej o małej zawartości cząstek próchnicznych. Przepoczwarczenie następuje w lipcu-sierpniu. Postacie dojrzałe zimują. Na wiosnę są znajdowane zwykle pojedynczo, pod kamieniami, opadłym listowiem i wśród korzeni roślin, ale w czasie wietrznej, słonecznej pogody mogą gromadzić się w małych zagłębieniach terenu. Niekiedy licznie występują także pod napływkami po ustąpieniu wód powodziowych.

Zewnętrzne źródła danych