Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Orchestes — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 12
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Curculionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Curculioninaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Rhamphiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Orchestesrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Orchestespodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Orchestes (Orchestes) alni (Linnaeus, 1758)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1046393    kod taksonu: 5688
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2011a checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Orchestes alni - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 61
 • Publikacje: 26
 • Kolekcje: 4
 • Autorzy publikacji: 23
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek zamieszkujący południową i środkową część Europy, docierający na północ do Danii, Litwy i Estonii. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk w tylko siedmiu krainach, przy czym większość danych o jego rozmieszczeniu opiera się na znaleziskach sprzed przeszło stu lat; ostatnia wzmianka o znalezieniu tego ryjkowca w Głogówku na Śląsku Dolnym opublikowana była przez J. Seidla w 1931 r., dopiero po upływie 60 lat złowiono kilka okazów w okolicy Wrocławia. Występuje w lasach liściastych, parkach, wzdłuż dróg i na zboczach. Żyje na wiązie pospolitym — Ulmus campestris L. em. Huds. (U. foliacea Gilib.) i wiązie górskim (brzoście) — U. scabra Mill. (U. montana With.). W maju samica składa jaja na liściu w nerw środkowy, rzadziej w boczny. Larwa w maju-czerwcu najczęściej minuje liść na wierzchołku — początkowo drąży chodnik po obu stronach nerwu, a następnie wygryza minę w postaci płytki; w czerwcu przepoczwarcza się w kulistym kokonie w miejscu ostatniego żerowania.

Ilustracje
... przeglądaj
Orchestes
alni
Zewnętrzne źródła danych