Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Curculionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Entiminaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Phyllobiiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Phyllobiusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Dieletuspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Phyllobius (Dieletus) argentatus (Linnaeus, 1758)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1046635    kod taksonu: 5049
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2011 checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Phyllobius argentatus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 564
 • Publikacje: 73
 • Kolekcje: 17
 • Autorzy publikacji: 57
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek rozprzestrzeniony niemal w całej Europie (z wyjątkiem północnej części Fennoskandii), wykazywany ponadto z Syberii i Japonii. W Polsce bardzo pospolity, występujący od Pobrzeża Bałtyku po Sudety, Beskidy, Tatry i Bieszczady. Zasiedla jasne miejsca w lasach liściastych i mieszanych, zwłaszcza na ich pobrzeżach, doliny rzek i potoków, w górach sięga po strefę regli i połonin. Postacie dojrzałe poławiano od maja do lipca, w górach do sierpnia, na krzewach i drzewach liściastych, na bukach, dębach, brzozach, wierzbach, topolach, jabłoniach, klonach i dereniach. Żerują one na liściach, wyżerając otwory w blaszce liściowej; niekiedy notowano go jako szkodnika drzew owocowych. Bionomia i cykl rozwój owy tego gatunku są dość dobrze poznane, jednak sposób składania jaj przez samice był różnie obserwowany. Dawniejsi badacze podawali, że samica składa jaja na liściach, pod korę, w ściółkę i na korzeniach, natomiast L. Dieckmann (1980) obserwował w hodowli samicę składającą jednego dnia jaja w grupkach po 9-15 sztuk, między dwa liście zlepione wydzieliną. Larwy żerują na delikatnych korzeniach. Larwa ma pięć stadiów, z których ostatnie zimuje. Przepoczwarczenie następuje w marcu. Świeżo wylęgnięte imagines obserwowano w pierwszej połowie maja.

Zewnętrzne źródła danych