Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Curculionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Curculioninaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Rhamphiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Rhamphusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Rhamphus pulicarius (J.F.W. Herbst, 1795)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1046416    kod taksonu: 5715
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2011 checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Rhamphus pulicarius - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 336
 • Publikacje: 89
 • Kolekcje: 13
 • Autorzy publikacji: 86
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 1

Opis taksonu
Gatunek zasiedlający prawie całą Europę, na północy w przybliżeniu do 66° szerokości geograficznej; notowany ponadto z Algierii i Maroka. W Polsce, aczkolwiek nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje na całym obszarze z wyjątkiem wyższych partii górskich. Jest spotykany głównie w miejscach wilgotnych, w lasach, parkach, zaroślach, rowach, dolinach rzek i potoków oraz na przydrożach, aluwiach rzecznych i torfowiskach. Żyje na brzozie brodawkowatej — Betula verrucosa Ehrh., brzozie omszonej — B. pubescens Ehrh., topoli białej — Populus alba L., topoli czarnej — P. nigra L., topoli osice — P. tremula L., woskownicy europejskiej — Myrica gale L. oraz wierzbach — Salix L., z których S. Smreczyński (1976) wymienia 11 gatunków. Samica w lipcu-sierpniu składa jajo w komorę wygryzioną żuwaczkami na górnej powierzchni liścia. Larwa drąży w blaszce liścia początkowo wąskie miny, następnie rozszerzające się gruszkowato, a niekiedy odchodzące od nich, krótkie, boczne chodniki. Żeruje do września-października, następnie spada z liściem na ziemię, gdzie przezimowuje, a w kwietniu następnego roku przepoczwarcza się w owalnym kokonie wytworzonym z wydzieliny larwy.

Zewnętrzne źródła danych