Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Chrysomeloideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cerambycidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Spondylidinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Saphaniniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Saphanusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Saphanus piceusgatunek
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
podgatunek: Saphanus piceus piceus (Laicharting, 1784)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1022946    kod taksonu: 4098
taksonomia sprawdzona: TAK
Polska Czerwona Lista: DD
 

źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2010 checklist: R. Plewa
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Saphanus piceus piceus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 50
 • Publikacje: 32
 • Kolekcje: 8
 • Autorzy publikacji: 28
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek rozsiedlony w obrębie lasów górskich w środkowej i południowo-wschodniej części Europy, notowany też z Kaukazu i Zakaukazia. W Polsce chrząszcz rzadko i sporadycznie, przeważnie pojedynczo znajdowany, znany z nielicznych stanowisk w południowo-zachodniej części kraju. Zamieszkuje wilgotne, cieniste drzewostany liściaste i mieszane na podgórzach i w górach, docierając do około 1800 m n.p.m. Postacie dojrzałe są spotykane na ogół rzadko z powodu stosunkowo krótkiego pojawu w czerwcu-lipcu oraz skrytego trybu życia. W ciągu dnia są ukryte pod odstającą korą w szczelinach pniaków, pod leżącym drewnem, opadłym listowiem, a nawet kamieniami; aktywność wykazują wieczorem i nocą. Nie spotyka się ich nigdy na kwiatach. Rozwój larwalny odbywa w martwym, wilgotnym drewnie korzeni i szyi korzeniowej, rzadziej w przyziemnej części pnia do wysokości około 50 cm. Jako drzewa żywicielskie w piśmiennictwie były wymieniane: buk — Fagus L., grab — Carpinus L., wiązy — Ulmus L., olsze — Alnus Mill., brzozy — Betula L., lipy — Tilia L., wierzby — Salix L., leszczyna — Corylus L„ świerki — Picea Dietr. i jodły — Abies Mill. Także w cienkich pieńkach jesionu wyniosłego — Fraxinus excelsior L. (B. Burakowski*).

Zewnętrzne źródła danych