Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Scarabaeiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Scarabaeoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Scarabaeidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Cetoniinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Trichiiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Trichiinapodplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Trichiusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 13. Trichius gallicusgatunek
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
podgatunek: Trichius gallicus gallicus P.F.M.A. Dejean, 1821
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1052851    kod taksonu: 2540
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2006 checklist: A. Byk
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Trichius gallicus gallicus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 23
 • Publikacje: 13
 • Kolekcje: 6
 • Autorzy publikacji: 14
 • Ilustracje (ikonografia): brak
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
[KFP 2540: Trichius zonatus] Gatunek południowo-zachodnioeuropejski; dokładne rozmieszczenie tego gatunku nie jest dobrze poznane, gdyż mylony jest z innymi gatunkami. Pewne stanowiska znane są z Francji, Belgii, Holandii, Szwajcarii, Półwyspu Iberyjskiego i Włoch, notowany jest również z zachodniej części Afryki Północnej. Według A. Horiona (1958) występowanie w Europie Środkowej jest wątpliwe, gdyż doniesienia z NRF, Czechosłowacji i Węgier są odległe czasowo i niepewne. Ogólnikowo z Beskidów wykazany przed przeszło stu laty po raz pierwszy przez E. Reittera (1870) i na podstawie tej wzmianki wykazywany bezkrytycznie później przez innych autorów. Doniesienie Z. Stebnickiej (1978), jakoby był wykazany z Beskidu Śląskiego, nie ma uzasadnienia. Przynależność okazów polskich do omawianego gatunku musi być jeszcze dokładnie zbadana. Bionomia słabo poznana — postacie dorosłe poławiane są od połowy maja do lipca na pobrzeżach lasu i polanach śródleśnych, na kwiatach krzewów i różnych gatunków baldaszkowatych.

Zewnętrzne źródła danych