Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2011
authors: Hofmański D., Karg J.
title: Różnorodność fauny kózkowatych (Coleoptera, Cerambycidae) w Parku Krajobrazowym im. Gen. D. Chłapowskiego.
periodical: Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolskivol.: 17issue: 19pages: 20-26
short citation: Hofmański et Karg 2011b
BioMap ID: 15338