Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1962
author: Żurańska I.
title: Charakter występowania chrząszczy na styku lasu z polem uprawnym w zależności od warunków ekologicznych.
periodical: Polskie Pismo Entomologiczne, Seria Bvol.: 25-26pages: 121-136
short citation: Żurańska 1962a
BioMap ID: 10050