Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1962
author: Żurańska I.
title: Z badań nad entomofauną styku lasu z polem uprawnym.
periodical: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynievol.: 12pages: 21-36
short citation: Żurańska 1962b
BioMap ID: 10051