Biodiversity Map
Taxa
Amara — subordinate taxa:
Taxon count: 22
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Carabidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Harpalinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Zabrinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Amarinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Amaragenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Amarasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Amara pseudocommunis Burakowski, 1957
PL
YES
name status: synonym
BioMap ID: 1004113   
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2003 wykaz: O. Aleksandrowicz
Data on distribution in Poland
Amara pseudocommunis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 19
 • Publications: 12
 • Collections: 1
 • Publication authors: 17
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek znany od niedawna z Czechosłowacji, Ukraińskiej SRR, Francji, NRF i NRD. Omyłkowo podany z Polski przez A. Horiona (1951), również wzmianka tego autora (1960b) o występowaniu w Galicji odnosi się do danych z terenu leżącego na południowo-wschód od naszej granicy. Według autora opisu żyje jedynie na suchych, niepiaszczystych wrzosowiskach nieleśnych lub tylko tu i ówdzie porośniętych sosnami.
Aczkolwiek upłynęło 50 lat od jego opisu, chrząszcz ten jest mało znany. Notowany z Francji, Niemiec, Czechosłowacji, Polski i Ukrainy. Wykazany z Polski na podstawie pojedynczych okazów z trzech stanowisk, złowionych 2 VII 1968 w Jamkach, 3 V 1969 w Grodzisku i 16 IX 1969 w Podgórkach; ostatnie dwa osobniki pochodziły ze ściółki wysianej na południowych stokach z wapiennymi skałkami; oznaczenia tych biegaczy dokonał J. Jelinek. F. Hieke (1973) sądzi, że omawiany gatunek jest identyczny z Amara (Amara) communis (Panzer, 1797), stąd prawdopodobnie pominięty w katalogu Europy Środkowej (Lucht 1987), natomiast w spisie chrząszczy czechosłowackich jest wykazany z Czech, Moraw i Słowacji. W katalogu chrząszczy Polski (1974) nie zaliczony do fauny krajowej z powodu braku udokumentowanych danych.

Illustrations
... browse
Amara
pulpani
External data sources