Biodiversity Map
Taxa
Amara — subordinate taxa:
Taxon count: 22
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Carabidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Harpalinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Zabrinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Amarinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Amaragenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Amarasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Amara (Amara) similata (L. Gyllenhal, 1810)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1004116    taxon code: 243
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2003 wykaz: O. Aleksandrowicz
Data on distribution in Poland
Amara similata - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 466
 • Publications: 82
 • Collections: 12
 • Publication authors: 79
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek palearktyczny, znany od północnej Afryki po Wyspy Brytyjskie i środkową część Fennoskandii, notowany również z zachodniej Syberii i Kaukazu. Zasiedla różnych typów gleby nasłonecznione lub słabo zacienione roślinnością trawiastą, spotykany przeważnie na niezbyt wilgotnych łąkach, polach uprawnych i zwłaszcza na ugorach.

Illustrations
... browse
Amara
similata
External data sources