Biodiversity Map
Taxa
Rhagonycha — subordinate taxa:
Taxon count: 18
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Elateroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Cantharidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Cantharinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Cantharinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Rhagonychagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Rhagonychasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Rhagonycha (Rhagonycha) atra (Linnaeus, 1767)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1016131    taxon code: 2934
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2007 wykaz: M.A. Mazur
Data on distribution in Poland
Rhagonycha atra - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 105
 • Publications: 39
 • Collections: 8
 • Publication authors: 36
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek europejski rozsiedlony w Europie od górzystych terenów Francji, Szwajcarii, północnych Włoch, Banatu i Siedmiogrodu w Rumunii aż do północnych krańców kontynentu (nie znany z Wysp Brytyjskich). Najdalej na wschód wysuniętym, znanym stanowiskiem jest Perm nad Kamą. W Polsce jest znany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju, przy czym wicie danych opiera się na znaleziskach sprzed stu lat, toteż wymagają one potwierdzenia nowymi materiałami. Występuje głównie na obszarach górzystych, gdzie dociera do wysokości około 2500 m n.p.m., natomiast z terenów nizinnych jest znany z nielicznych stanowisk. Przeważnie jest poławiany na terenach lesistych od maja do sierpnia — optimum pojawu ma miejsce w czerwcu i lipcu.
Gatunek górski mający rozproszone, nielicznymi stanowiska na niżu. W Puszczy Białowieskiej stwierdzono jego występowanie w zespole boru mieszanego świeżego i lasu mieszanego świeżego. W górach nie przekracza górnej granicy lasów. Larwę opisał Verhoeff (1923); rozwój nie znany.
Gatunek ten występuje w środkowej i północnej Europie; na wschód od Polski znany z Karpat Ukraińskich i dalej na wschód z okolic Permu nad Kamą. Wykazany z Niemiec, Szwajcarii, Austrii, Rumunii i Włoch, gdzie występuje głównie w górach (Horion 1953).

Illustrations
... browse
Rhagonycha
atra
External data sources