Biodiversity Map
Taxa
Rhagonycha — subordinate taxa:
Taxon count: 18
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Elateroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Cantharidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Cantharinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Cantharinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Rhagonychagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Rhagonychasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Rhagonycha (Rhagonycha) nigripes (W.G. Redtenbacher, 1842)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1016181    taxon code: 2943
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2007 wykaz: M.A. Mazur
Data on distribution in Poland
Rhagonycha nigripes - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 117
 • Publications: 37
 • Collections: 5
 • Publication authors: 25
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozprzestrzeniony w południowej i środkowej części Europy; wykazywany również z Algierii, Kaukazu i Azji Mniejszej. W Polsce notowany głównie z terenów górzystych w południowej części kraju oraz z pojedynczych stanowisk nizinnych. Występuje w reglu górnym oraz w strefie subalpejskiej i alpejskiej. Jest poławiany na gałęziach świerków i kosodrzewiny oraz ponad górną granicą lasu na roślinności trawiastej, i zielnej. Postacie dojrzałe pojawiają się od kwietnia i są poławiane do, sierpnia, najczęściej w lipcu.
W Tatrach, głównie w latach 1983-1984 zebrałem 251 okazów. Stwierdziłem, że z końcem czerwca masowo występowały samce, a w połowie lipca samice. Bionomia i morfologia wczesnych stadiów rozwojowych słabo poznana. Xambeau (1894) opisał larwę i poczwarkę oraz stwierdził w hodowli, że stadium poczwarki trwa 10-12 dni.
Jest to gatunek mezoalpejski występujący w reglach i powyżej górnej granicy lasu, przy czym preferowanie terenów otwartych wskazuje na jego pochodzenie z wyższych, halnych stref górskich. Występuje tylko w górach środkowej Europy, nie przekracza na północ łuku Karpat i Sudetów. Informacja o występowaniu tego gatunku w strefie leśnej i lasostepach lewobrzeżnej Ukrainy w rejonie Charkowa i Kurska (Istomina 1968) z pewnością mylna. Być może doniesienia te dotyczą Rhagonycha fugax. Najbardziej wschodnie stanowiska znane są z Karpat Ukraińskich, skąd podawany jest wyłącznie z najwyższych partii gór jako pospolity (Dolin, Sergijenko 1988). Na południu Europy znany z Bułgarii, Macedonii, Alp i Pirenejów. Pospolity w Tatrach Słowackich.

Illustrations
... browse
Rhagonycha
nigripes
External data sources