Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1995
autorzy: Gutowski J.M., Kubisz D.
tytuł: Entomofauna drzewostanów pohuraganowych w Puszczy Białowieskiej. [Entomofauna of windfall stands in the Białowieża Primeval Forest.].
czasopismo: Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, Seria Atom: 788strony: 91-129
cytacja skrócona: Gutowski et Kubisz 1995
BioMap ID: 12202