Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Elateridaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Elaterinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Adrastiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Adrastusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Adrastus limbatus (Fabricius, 1777)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1014999    kod taksonu: 2784
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2007 checklist: L. Buchholz
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Adrastus limbatus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 161
 • Publikacje: 61
 • Kolekcje: 6
 • Autorzy publikacji: 49
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek rozprzestrzeniony w środkowej i południowej części Europy, na zachód sięgający do Belgii, Francji i Szwajcarii, a na wschód do lasostepów Ukrainy i zachodniej części Przedkaukazia; wykazywany również z Afryki Północnej. Dane dotyczące występowania w północnej części kontynentu europejskiego, na Syberii i dalej na wschód od Przedkaukazia należy odnieść do innych gatunków. W Polsce, chociaż nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze z wyjątkiem wyższych partii górskich. Zasiedla wilgotne tereny nizinne i niższe położenia górskie. W górach jest zastąpiony przez pokrewny gatunek A. axillaris Er. Występuje na stanowiskach otwartych i pobrzeżach zadrzewień. Larwy żyją w glebie pokrytej murawą; są notowane również z upraw polowych. Postacie dojrzałe ukazują się w końcu maja i są poławiane do sierpnia na trawach, roślinach zielnych, krzewach i na niżej położonych gałęziach drzew liściastych. Są spotykane na roślinach tylko przy ciepłej, bezwietrznej pogodzie w godzinach rannych i przedwieczornych, w innym czasie kryją się wśród przyziemnych części roślin, w szczelinach i pod bryłami ziemi.

Ilustracje
... przeglądaj
Adrastus
limbatus
Zewnętrzne źródła danych