Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Tenebrionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Tenebrionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Alleculinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Alleculiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Alleculinapodplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Allecularodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 13. Alleculapodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Allecula (Allecula) rhenana Bach, 1856
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1021418    kod taksonu: 4000
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2008 checklist: D. Iwan
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Allecula rhenana - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 117
 • Publikacje: 12
 • Kolekcje: 7
 • Autorzy publikacji: 18
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek środkowoeuropejski, na zachód docierający do Francji, a na południe do Krainy, Hercegowiny i Siedmiogrodu, notowany nadto z Danii i Szwecji południowej. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju. Żyje w dziuplach drzew liściastych, zwłaszcza buków, dębów, klonów, topoli i wiązów. Larwy żerują w spróchniałym, przegrzybiałym drewnie, w dziuplach, wśród miałkich ekskrementów i suchych trocin powstałych z żeru larw innych chrząszczy drewnożernych oraz w ich opuszczonych chodnikach. Postacie dojrzałe ukazują się w czerwcu i lipcu. W ciągu dnia nie opuszczają dziupli. Nigdy nie są poławiane na kwiatach, to też na ogół są bardzo rzadko łowione, stosunkowo łatwo je uzyskać drogą hodowli larw.

Ilustracje
... przeglądaj
Allecula
rhenana
Zewnętrzne źródła danych