Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Staphyliniformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Staphylinoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Staphylinidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Aleocharinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Athetiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Athetinapodplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Amischarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 13. Amischapodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Amischa (Amischa) analis (J.L.C. Gravenhorst, 1802)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1008395    kod taksonu: 2071
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2004 checklist: A. Melke
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Amischa analis - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 323
 • Publikacje: 88
 • Kolekcje: 8
 • Autorzy publikacji: 76
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek palearktyczny, występujący w całej Europie aż do najdalszych krańców północnych, wykazany również z Ameryki Północnej i Nowej Zelandii. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze, ale brak jeszcze udokumentowanych danych z wielu krain. Zamieszkuje zarówno tereny nizinne, jak i górzyste, zasiedlając tereny lesiste i otwarte przestrzenie. Występuje na glebach różnych typów w ściółce, wśród mchów, pod opadłym listowiem i rozkładającymi się szczątkami roślinnymi. Znajdowane są przeważnie samice, lokalnie brak zupełnie samców — prawdopodobnie na skutek rozmnażania się partenogenetycznego.

Ilustracje
... przeglądaj
Amischa
analis
Zewnętrzne źródła danych