Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Tenebrionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Scraptiidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Anaspidinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Anaspidiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Anaspisrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Anaspispodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Anaspis (Anaspis) thoracica (Linnaeus, 1758)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1022233    kod taksonu: 3799+3801
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Leblanc P. et al. 2008 checklist: D. Kubisz
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Anaspis thoracica - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 271
 • Publikacje: 56
 • Kolekcje: 12
 • Autorzy publikacji: 58
 • Ilustracje (ikonografia): 2
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
[KFP 3799: Anaspis schilskyana] Gatunek o ograniczonym zasięgu do obszarów leżących wokół Morza Północnego i Bałtyku. W Polsce chrząszcz bardzo mało znany, od niedawna notowany z Pobrzeża Bałtyku; brak danych o jego występowaniu jest konsekwencją małej znajomości tej grupy wśród koleopterologów. Bionomia i cykl rozwojowy tego gatunku nie są dokładnie poznane. W Szwecji obserwowano wylęg postaci dojrzałych z drewna brzóz, olch, osik, sosen i świerków.
[KFP 3801: Anaspis thoracica] Gatunek szeroko rozmieszczony w północnej i środkowej części Europy, na południe docierający do Hiszpanii, Włoch środkowych, Chorwacji i Bośni. W Polsce znany z nielicznych, rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju. Zasiedla tereny nizinne i niższe położenia górskie. Larwy żerują w rozkładającym się drewnie, w gałęziach dębu, grabu, głogu i leszczyny. Postacie dojrzałe ukazują się w maju i poławiane są do lipca na różnych kwiatach głównie roślin baldaszkowatych.

Zewnętrzne źródła danych