Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Elateridaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Denticollinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Cteniceriniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Aplotarsusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Aplotarsus incanus (L. Gyllenhal, 1827)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1015510    kod taksonu: 2810
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2007 checklist: L. Buchholz
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Aplotarsus incanus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 209
 • Publikacje: 45
 • Kolekcje: 8
 • Autorzy publikacji: 33
 • Ilustracje (ikonografia): 2
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek rozmieszczony w niemal całej Europie (prócz jej części południowych) oraz na Syberii az po Bajkał, w Fennoskandii docierający do najdalszych krańców północnych. W Polsce notowany głównie z południowej części kraju — znajdowany na ogół rzadko i sporadycznie, przeważnie pojedynczo, niekiedy tylko na miejscach rozrodu poławiany liczniej. Zasiedla zimne i wilgotne miejsca na terenach otwartych i leśnych. Chrząszcze pojawiają się od połowy kwietnia i przeżywają do czerwca, w górach do lipca. Jest poławiany na trawach i roślinach zielnych na bagnach, torfowiskach, na skrajach lasu, polanach śródleśnych, pobrzeżach rowów, kałuż, stawów i małych cieków wodnych. Larwa żyje w wilgotnej glebie pokrytej roślinnością trawiastą.

Zewnętrzne źródła danych