Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Atomaria — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 28
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Cucujoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cryptophagidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Atomariinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Atomariiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Atomariarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Atomariapodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Atomaria (Atomaria) impressa W.F. Erichson, 1846
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1018878    kod taksonu: 3476
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2007 checklist: V.A. Tsinkevich
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Atomaria impressa - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 33
 • Publikacje: 23
 • Kolekcje: 2
 • Autorzy publikacji: 25
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek zamieszkujący głównie wschodnią i część północnej i środkowej Europy, na zachód docierający do wschodniej Francji, a na południe do południowego Tyrolu, Hercegowiny i Siedmiogrodu; najdalej na wschód wysuniętymi stanowiskami są Moskwa i Jarosławl. W Polsce chrząszcz rzadko i sporadycznie spotykany, notowany z Wejherowa i z pięciu krain południowych. Bionomia i wymagania ekologiczne nie są znane; najczęściej znajdowany wiosną i jesienią pod napływkami popowodziowymi, nad rzekami i strumieniami.

Ilustracje
... przeglądaj
Atomaria
impressa
Zewnętrzne źródła danych