Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Cercyon — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 19
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Staphyliniformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Hydrophiloideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Hydrophilidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Sphaeridiinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Megasterniniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Cercyonrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Cercyonpodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Cercyon (Cercyon) littoralis (L. Gyllenhal, 1808)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1004791    kod taksonu: 760
taksonomia sprawdzona: TAK
Polska Czerwona Lista: EN
 

źródło nazw: Löbl et Smetana 2004 checklist: M. Przewoźny
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Cercyon littoralis - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 42
 • Publikacje: 30
 • Kolekcje: 3
 • Autorzy publikacji: 29
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Słonawiskowy gatunek, szeroko rozprzestrzeniony na pobrzeżach Bałtyku, Morza Północnego, Atlantyku i Morza Śródziemnego, gdzie sięga do Francji i Włoch, notowany również ze wschodnich pobrzeży Ameryki Północnej oraz z nielicznych, śródlądowych słonawisk w Austrii, Rumunii i europejskiej części ZSRR. W Polsce dość często wykazywany z Pobrzeża Bałtyku, ale od kilkudziesięciu lat nie notowany. Z uwagi na wymagania środowiskowe inne stanowiska, nie wykazujące widocznego zasolenia, winny być potwierdzone nowymi materiałami. Występuje w szlamie i wilgotnym piasku na pobrzeżach wód.

Zewnętrzne źródła danych