Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Ceutorhynchus — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 81
C
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Curculionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Ceutorhynchinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Ceutorhynchiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Ceutorhynchusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Ceutorhynchus erysimi (Fabricius, 1787)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1045980    kod taksonu: 5532
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2011 checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Ceutorhynchus erysimi - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 452
 • Publikacje: 69
 • Kolekcje: 13
 • Autorzy publikacji: 48
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Pospolity gatunek holarktyczny, rozsiedlony w całej Europie, sięgający w Skandynawii daleko poza koło podbiegunowe. Zasiedla całą Polskę od Bałtyku aż po Tatry. Chowacz tasznikowiec jest spotykany w różnych suchych i wilgotnych środowiskach, na licznych krzyżowych — Cruciferae, zwłaszcza na taszniku pospolitym — Capsella bursa-pastoris (L.) Med., rosnącym na polach, przydrożach i śmietnikach. Samica składa wiosną jaj a na dolnej stronie ogonka albo nerwu liściowego; jajo jest wprowadzone do krótkiego kanalika, uprzednio wygryzionego w tkankach liścia i pokryte wydzieliną samicy. Larwa żeruje początkowo w blaszce i ogonku liściowym, następnie drąży łodygę i dociera do korzenia, skąd na przepoczwarczenie przewędrowuje w czerwcu-lipcu do gleby.

Zewnętrzne źródła danych