Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Cucujoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cucujidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Cucujusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Cucujus cinnaberinus (I.A. Scopoli, 1763) — zgniotek cynobrowy
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1018333    kod taksonu: 3376
taksonomia sprawdzona: TAK
ochrona gatunkowa: ścisła, zakaz płoszenia, (Błąd nazwy gatunku w treści Rozporządzenia: "Cucujus cinnaberinnus")
Polska Czerwona Lista: LC
Dyrektywa Siedliskowa: Annex II, Annex IV
 

źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: R. Ruta
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Cucujus cinnaberinus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: powiaty — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 328
 • Publikacje: 33
 • Kolekcje: 6
 • Autorzy publikacji: 27
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 4

Opis taksonu
Gatunek obejmujący zasięgiem Europę północną oraz wschodnią część środkowej Europy, na południe docierający do górzystych, okolic w Jugosławii i Rumunii. W Polsce, pewne dane o jego występowaniu odnoszą się tylko do 6 krain południowych, wzmianki o występowaniu w Poznaniu i Warszawie opierają się prawdopodobnie na osobnikach zawleczonych z nieokorowanym drewnem z południowej części kraju. Zasiedla suche lub obumierające drzewa, głównie liściaste, rzadziej iglaste. Cykl rozwojowy, co najmniej dwuletni. Zarówno postacie dojrzałe, jak i larwy o ciele bardzo spłaszczonym żyją pod lekko odstającą korą drzew stojących lub leżących. Są one bardzo drapieżne i odżywiają się larwami i poczwarkami owadów podkorowych. Kopulacja i składanie jaj występuje w maju-czerwcu. Larwy po dwukrotnym przezimowaniu przepoczwarczają się w lipcu. Stadium poczwarki trwa około 10 dni. Młode chrząszcze wybarwiają się w ciągu 2-3 dni i pozostają aż do wiosny pod korą drzew lęgowych.

Zewnętrzne źródła danych