Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Cantharidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Malthininaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Malthininiplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Malthinusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Malthinuspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Malthinus (Malthinus) facialis C.G. Thomson, 1864
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1016218    kod taksonu: 2952
taksonomia sprawdzona: TAK
Polska Czerwona Lista: DD
 

źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: M.A. Mazur
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Malthinus facialis - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 11
 • Publikacje: 9
 • Kolekcje: 1
 • Autorzy publikacji: 8
 • Ilustracje (ikonografia): brak
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek występujący głównie w środkowej części Europy, docierający na zachód do Belgii i Francji, a na południe do Jugosławii i Bułgarii; wykazywany poza tym z południowej części Skandynawii, Azji Mniejszej i Kaukazu. W Polsce jest to chrząszcz nadzwyczaj rzadko spotykany, wykazany dotychczas tylko z dwu krain południowych. Zasiedla tereny pagórkowate i podgórza. Jest notowany przeważnie z drzewostanów bukowych, gdzie jest poławiany w czerwcu i lipcu na runie leśnym i krzewach na pobrzeżach lasu.

Zewnętrzne źródła danych