Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Rhagonycha — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 18
 1. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Cantharidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cantharinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Canthariniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Rhagonycharodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Rhagonychapodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Rhagonycha (Rhagonycha) atra (Linnaeus, 1767)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1016131    kod taksonu: 2934
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: M.A. Mazur
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Rhagonycha atra - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 105
 • Publikacje: 39
 • Kolekcje: 8
 • Autorzy publikacji: 36
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek europejski rozsiedlony w Europie od górzystych terenów Francji, Szwajcarii, północnych Włoch, Banatu i Siedmiogrodu w Rumunii aż do północnych krańców kontynentu (nie znany z Wysp Brytyjskich). Najdalej na wschód wysuniętym, znanym stanowiskiem jest Perm nad Kamą. W Polsce jest znany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju, przy czym wicie danych opiera się na znaleziskach sprzed stu lat, toteż wymagają one potwierdzenia nowymi materiałami. Występuje głównie na obszarach górzystych, gdzie dociera do wysokości około 2500 m n.p.m., natomiast z terenów nizinnych jest znany z nielicznych stanowisk. Przeważnie jest poławiany na terenach lesistych od maja do sierpnia — optimum pojawu ma miejsce w czerwcu i lipcu.
Gatunek górski mający rozproszone, nielicznymi stanowiska na niżu. W Puszczy Białowieskiej stwierdzono jego występowanie w zespole boru mieszanego świeżego i lasu mieszanego świeżego. W górach nie przekracza górnej granicy lasów. Larwę opisał Verhoeff (1923); rozwój nie znany.
Gatunek ten występuje w środkowej i północnej Europie; na wschód od Polski znany z Karpat Ukraińskich i dalej na wschód z okolic Permu nad Kamą. Wykazany z Niemiec, Szwajcarii, Austrii, Rumunii i Włoch, gdzie występuje głównie w górach (Horion 1953).

Ilustracje
... przeglądaj
Rhagonycha
atra
Zewnętrzne źródła danych