Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Cleroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Trogossitidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Trogossitinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Trogossitiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Tenebroidesrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Tenebroides mauritanicus (Linnaeus, 1758)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1017167    kod taksonu: 3120+3121
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2007 checklist: R. Ruta
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Tenebroides mauritanicus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 97
 • Publikacje: 4
 • Kolekcje: 9
 • Autorzy publikacji: 7
 • Ilustracje (ikonografia): 2
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
[KFP 3120: Tenebroides fuscus] Gatunek europejski o słabo poznanym rozsiedleniu, znany głównie z zachodniej i środkowej części kontynentu, notowany też z Maroka. W Polsce chrząszcz mało znany, notowany dotychczas z pojedynczych stanowisk tylko w pięciu krainach. W przeciwieństwie do synantropijnego gatunku T. mauritanicus (L.) występuje tylko na swobodzie i jest uważany za relikt lasów pierwotnych. Rozwija się pod obluźnioną korą drzew liściastych, zwłaszcza dębu.
[KFP 3121: Tenebroides mauritanicus] Gatunek kosmopolityczny, rozprzestrzeniony niemal na całej kuli ziemskiej. Występuje prawie w całej Europie, docierając na północ do południowej Szkocji, środkowych prowincji Fennoskandii oraz Karelii. W Polsce prawdopodobnie na całym obszarze w osiedlach ludzkich i ich bliskim sąsiedztwie, nie jest wykazany jednak jeszcze z wielu krain. Występuje w osiedlach ludzkich, zwłaszcza w magazynach zboża, składach produktów żywnościowych, piekarniach, młynach i mieszkaniach; niekiedy znajdowano go również w gołębnikach i gniazdach bocianich na domach wiejskich. Samica składa do około 1200 jaj w ciągu kilku miesięcy. W zależności od temperatury i pożywienia cykl rozwojowy może przebiegać w ciągu około 40 dni, ale może być przedłużony nawet 30-krotnie. W temperaturze 20°C z jaj wylęgają się larwy po około 10 dniach. Larwy żerują na ziarnach zbóż wszelkich gatunków, linieją normalnie 3-4 razy, przy przedłużonym rozwoju liczba linień powiększa się kilkakrotnie. Przed przepoczwarczeniem opuszczają żerowiska, by zbudować komory poczwarkowe w miękkim drewnie, w szczelinach podłogi i ścian oraz w innych zakamarkach. Przezimowują zarówno larwy, jak i postacie dojrzałe.

Zewnętrzne źródła danych