Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Bostrichiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Bostrichoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Ptinidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Ernobiinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Xestobiiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Xestobiumrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Xestobium rufovillosum (Ch. De Geer, 1774)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1017004    kod taksonu: 3029
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Xestobium rufovillosum - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 93
 • Publikacje: 55
 • Kolekcje: 10
 • Autorzy publikacji: 46
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 4

Opis taksonu
Rozpowszechniony w Europie od Wysp Brytyjskich i środkowych prowincji Fennoskandii aż do krajów śródziemnomorskich, obejmujący zasięgiem na wschodzie lesiste obszary europejskiej części ZSRR; wykazywany też z Algierii oraz Nowej Kaledonii, do której został zawleczony. W Polsce rozsiedlony od wybrzeży Bałtyku aż po Tatry, nie znany jednak jeszcze z niektórych krain. Zasiedla zarówno tereny nizinne, jak i górzyste — w Tatrach jest spotykany na wysokościach przekraczających 1000 m n.p.m. Cykl rozwojowy co najmniej dwuletni. Larwy żerują w martwym, przegrzybiałym drewnie drzew liściastych, zwłaszcza olchy i dębu, rzadziej buka i grabu; notowano je również z drewna drzew iglastych. Z opadniętego drewna może się wywodzić wiele generacji przez dłuższy okres czasu. Przepoczwarczenie następuje późnym latem. Postacie dojrzałe ukazują się na powierzchni w kwietniu-maju. Jaja są składane w szczeliny drewna i w otwory wyjściowo chrząszczy. Niekiedy może wyrządzać szkody w drewnie budulcowym, znajdującym się blisko wilgotnej ziemi.

Zewnętrzne źródła danych