Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Staphylinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Tachyporinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Tachyporinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Sepedophilusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Sepedophilus testaceus (Fabricius, 1793)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1007876    taxon code: 1898
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2004 wykaz: A. Melke
Data on distribution in Poland
Sepedophilus testaceus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 279
 • Publications: 94
 • Collections: 13
 • Publication authors: 85
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek holarktyczny, rozpowszechniony w Europie od najdalszej północy aż do krajów śródziemnomorskich. Wszędzie pospolity. W Polsce występuje od Bałtyku aż po Tatry, nie notowany jednak z niektórych krain. Część danych faunistycznych może odnosić się do Sepedophilus marshami (Steph.) (A. Szujecki*). Żyje w murszu drzew dziuplastych, pod odstającą korą, zapleśniałymi gałęziami i chrustem oraz listowiem. Uważany za gatunek związany z grzybami nadziemnymi i hubami.

Illustrations
... browse
Sepedophilus
testaceus
External data sources