Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Staphylinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Tachyporinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Tachyporinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Sepedophilusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Sepedophilus marshami (J.F. Stephens, 1832)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1007870    taxon code: 1895
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2004 wykaz: A. Melke
Data on distribution in Poland
Sepedophilus marshami - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 188
 • Publications: 60
 • Collections: 9
 • Publication authors: 52
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek o słabo poznanym rozmieszczeniu, notowany z nielicznych stanowisk niżowych oraz górskich w północnej i środkowej Europie oraz Tunezji. Występowanie w Polsce, wymagania ekologiczne oraz morfologię Sepedophilus marshami (Steph.) w porównaniu z Sepedophilus testaceus (Fabr.) omawia A. Szujecki (1969).

Illustrations
... browse
Sepedophilus
marshami
External data sources