Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Cis — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 31
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Tenebrionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Ciidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Ciinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Cisrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Cis festivus (Panzer, 1793)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1020540    kod taksonu: 3749
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2008 checklist: R. Królik
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Cis festivus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 77
 • Publikacje: 24
 • Kolekcje: 4
 • Autorzy publikacji: 22
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w środkowej części Europy, na zachód docierający do Francji, a na południe do północnych części Włoch i Bałkanów; notowany też z Syberii i Kaukazu. W Polsce znany z nielicznych, przeważnie pojedynczych stanowisk w ośmiu krainach południowych. Spotykany głównie na buku i leszczynie, w owocnikach grzyba o nazwie skórnik pomarszczony — Stereum rugosum (Pers.) Fr.; notowano tego chrząszcza również z hub na grabie i topoli, a nawet na drzewach iglastych. Opis larwy omawianego gatunku opierał się na okazach znalezionych w czyreniu sosnowym — Phellinus pini (Thore ex Fr.) Pil.

Ilustracje
... przeglądaj
Cis
festivus
Zewnętrzne źródła danych