Biodiversity Map
Taxa
Ampedus — subordinate taxa:
Taxon count: 27
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Elateridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Elaterinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Ampedinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Ampedusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Ampedussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Ampedus (Ampedus) cardinalis (Schiødte, 1865)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1015103    taxon code: 2747
taxonomy checked: YES
Polish Red List: VU
 

source of names: Löbl I. et Smetana A. 2007 wykaz: L. Buchholz
Data on distribution in Poland
Ampedus cardinalis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 56
 • Publications: 13
 • Collections: 6
 • Publication authors: 16
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Rozsiedlenie tego rzadko spotykanego gatunku jest poznane niedostatecznie, gdyż mylono go często z podobnym A. praeustus (Fabr.). Notowany dotychczas z Wielkiej Brytanii, Danii, południowej Szwecji, Europy Środkowej, Francji, jednego stanowiska w Aragonii oraz ze środkowego obszaru europejskiej części ZSRR. Wszędzie jest poławiany lokalnie i sporadycznie. W Polsce jest notowany z nielicznych stanowisk tylko w sześciu krainach. Chrząszcz ten jest zaliczany do reliktów lasów pierwotnych. Należy do nadzwyczajnych rzadkości, ponieważ prowadzi skryty sposób życia — nigdy nie był znajdowany na listowiu i kwiatach. Jest to gatunek związany z jeszcze żyjącymi starymi dębami — nigdy nie występuje w pieńkach, kłodach i powalonych pniach dłużej leżących na ziemi. Cykl rozwojowy trwa co najmniej cztery lata. Larwy żerują pod obluźnioną korą, wśród trocin i odchodów larw kózek, głównie kozioroga dębosza — Cerambyx cerdo L., w dziuplach pni i grubych gałęzi w sproszkowanym murszu oraz w zwartym próchnie o rudoczerwonej i brunatnej barwie. Próchno takie w pniach dębu powstaje na skutek rozkładu drewna przez zgniliznę spowodowaną działalnością pasożytniczego grzyba żółciaka siarkowego — Laetiporus sulphureus (Bull. ex Pr.) Murr. Przepoczwarczenie odbywa się w drugiej połowie lipca i w sierpniu w próchnie kruchym, ale o zwartej jeszcze strukturze. Postacie dojrzałe po przezimowaniu w komorach poczwarkowych ukazują się w czerwcu i lipcu, w ciągu dnia nie opuszczają jednak drzew siedliskowych. Z tego samego starego dębu może się wywodzić wiele generacji.))

Illustrations
... browse
Ampedus
cardinalis
External data sources