Biodiversity Map
Taxa
Ampedus — subordinate taxa:
Taxon count: 27
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Elateridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Elaterinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Ampedinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Ampedusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Ampedussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Ampedus (Ampedus) rufipennis (J.F. Stephens, 1830)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1015163    taxon code: 2759
taxonomy checked: YES
Polish Red List: DD
 

source of names: Löbl I. et Smetana A. 2007 wykaz: L. Buchholz
Data on distribution in Poland
Ampedus rufipennis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 62
 • Publications: 15
 • Collections: 8
 • Publication authors: 18
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozprzestrzeniony prawie w całej Europie z wyjątkiem obszaru północnego, wykazywany również z Afryki Północnej. W Polsce chrząszcz mało znany i bardzo rzadko poławiany — prócz Śląska Górnego notowany dotychczas tylko pod koniec ubiegłego stulecia z sześciu krain, dane te jednak wymagają potwierdzenia nowymi materiałami, gdyż omawiany gatunek nie był później uwzględniony w opracowaniu chrząszczy śląskich przez J. Gerhardta (1910). Chrząszcz odbywa kilkuletni rozwój w biało lub szaro butwiejącym drewnie drzew liściastych. Jako materiał siedliskowy larw podawano najczęściej próchno buka, rzadziej grabu, lipy, wiązu, brzozy, olchy i jabłoni. Larwy żyją w miękkim, butwiejącym, wilgotnym drewnie w dziuplach drzew, powalonych pniach, leżących na ziemi kłodach oraz w pieńkach. Postacie dojrzałe wykluwają się z poczwarek w sierpniu i przezimowują w komorach; pojawiają się na swobodzie w maju i mogą przeżywać do lipca. Wobec braku okazów dowodowych A. rufipennis (Steph.) w zbiorze Sz. Tenenbauma uważa się, że jego wzmianka o występowaniu omawianego gatunku na Nizinie Mazowieckiej jest niewiarygodna.

Illustrations
... browse
Ampedus
rufipennis
External data sources