Biodiversity Map
Taxa
Ampedus — subordinate taxa:
Taxon count: 27
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Elateridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Elaterinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Ampedinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Ampedusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Ampedussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Ampedus (Ampedus) nigrinus (J.F.W. Herbst, 1784)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1015131    taxon code: 2754
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2007 wykaz: L. Buchholz
Data on distribution in Poland
Ampedus nigrinus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 438
 • Publications: 86
 • Collections: 14
 • Publication authors: 72
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek szeroko rozsiedlony w Europie od najdalszych rejonów północnych aż po leśne tereny górskie we Francji i w Europie południowej, na wschód przez Syberię docierający do północnej Mongolii i na Daleki Wschód; notowany poza tym z Alaski i Kanady. W Polsce, choć nie jest jeszcze znany ze wszystkich krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze. Jest to gatunek charakterystyczny dla wilgotnych, cienistych lasów iglastych i mieszanych. Pełny cykl rozwojowy chrząszcza odbywa się w ciągu trzech lat. Larwy żerują w martwym drewnie będącym w ostatniej fazie rozkładu. Głównym siedliskiem larw jest wilgotne, czerwono- brunatne próchno pniaków, powalonych pni i złomów. Larwy żyją przeważnie w próchnie przylegającym do ziemi, często poniżej powierzchni ziemi w korzeniach oraz niekiedy w wilgotnej, brunatnej lub brunatno- czarnej glebie próchniczej w olsach. Przepoczwarczenie następuje w lipcu-sierpniu. Postacie dojrzałe po przezimowaniu były poławiane od maja do lipca na młodych pędach drzew iglastych, na kwitnącym bagnie zwyczajnym — Ledum palustre L. i roślinach baldaszkowatych oraz w próchnie drzew siedliskowych, zwłaszcza świerków, jodeł, olch i dębów. Jest to chrząszcz odznaczający się dużą lotnością i niekiedy jest znajdowany w dużej odległości od miejsc wylęgu i w nietypowym dla siebie siedlisku — na przykład jeden okaz schwytano pod kamieniem ponad górną granicą lasu na wysokości około 1900 m n.p.m. (Tatry — Przełęcz Liliowe, 2. VII. 1923, leg. E. Mazur).

Illustrations
... browse
Ampedus
nigrinus
External data sources