Biodiversity Map
Taxa
Ampedus — subordinate taxa:
Taxon count: 27
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Elateridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Elaterinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Ampedinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Ampedusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Ampedussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Ampedus (Ampedus) nigerrimus (J.Th. Lacordaire, 1835)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1015128    taxon code: 2753
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2007 wykaz: L. Buchholz
Data on distribution in Poland
Ampedus nigerrimus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 117
 • Publications: 39
 • Collections: 6
 • Publication authors: 36
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozprzestrzeniony od Francji przez całą Europę Środkową aż do południowej strefy leśnej w europejskiej części ZSRR; notowany poza tym z Wielkiej Brytanii, Danii i południowej Szwecji. W Polsce jest chrząszczem bardzo rzadkim, znanym tylko z Gorzowa Wielkopolskiego i z południowej części kraju, jednak dane o występowaniu w Sudetach, oparte na znaleziskach z ubiegłego stulecia, wymagają potwierdzenia, gdyż mogą odnosić się do podobnego A. nigrinus (Herbst), gatunku częściej niż A. nigerrimus (Lac.) znajdowanego w górach. Występuje głównie w pierwotnych, wilgotnych lasach niżowych, w górach jest spotykany rzadko i sporadycznie. Zasiedla przyziemne dziuple, pieńki i złomy, znajdujące się w miejscach zacienionych. Przepoczwarczenie odbywa się w powierzchniowych warstwach próchna w okresie koniec sierpnia początek września. Pojaw postaci dojrzałych po przezimowaniu następuje w maju i chrząszcze przeżywają do lipca, w górach są spotykane jeszcze w sierpniu.

Illustrations
... browse
Ampedus
nigerrimus
External data sources