Biodiversity Map
Taxa
Ampedus — subordinate taxa:
Taxon count: 27
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Elateridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Elaterinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Ampedinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Ampedusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Ampedussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Ampedus (Ampedus) sinuatus E.F. Germar, 1844
PL
NO
name status: valid name
BioMap ID: 1015178    taxon code: —(2761b)
taxonomy checked: YES
Data on distribution in Poland
Ampedus sinuatus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: KFP regions — minimap
Statistics
 • Records: 9
 • Publications: 1
 • Collections: 3
 • Publication authors: 1
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek występujący w Europie południowej (nie znany z Półwyspu Iberyjskiego) oraz w południowych obszarach Europy Środkowej i Wschodniej; wykazywany również z Azji Mniejszej i Kaukazu. Wszędzie rzadko i sporadycznie spotykany. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Jedyna wzmianka sprzed przeszło stu lat o jego występowaniu w Beskidach Zachodnich oparta była zapewne na podstawie błędnego oznaczenia, gdyż nie została później potwierdzona przez M. Łomnickiego (1913) w wykazie chrząszczy Polski. Zamieszkuje lasy liściaste i mieszane na terenach nizinnych i podgórskich oraz w szerokich dolinach górskich. Bionomia słabo poznana. Larwy bytują jakoby w glebie (Dolin 1964), co wydaje się mało prawdopodobne, gdyż dotychczas wszystkie inne znane larwy gatunków z rodzaju Ampedus Dej. są związane biologicznie z butwiejącym drewnem, będącym w różnych fazach rozkładu. Postacie dojrzałe łowi się przeważnie pojedynczo zarówno na starych, jak i krzaczastych dębach, na trawach pod drzewami i na kwitnących krzewach.

Illustrations
... browse
Ampedus
sinuatus
External data sources