Biodiversity Map
Taxa
Ampedus — subordinate taxa:
Taxon count: 27
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Elateroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Elateridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Elaterinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Ampedinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Ampedusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Ampedussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Ampedus (Ampedus) elegantulus (C.J. Schönherr, 1817)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1015113    taxon code: 2749
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2007 wykaz: L. Buchholz
Data on distribution in Poland
Ampedus elegantulus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 201
 • Publications: 53
 • Collections: 13
 • Publication authors: 47
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 1

Taxon description
Obszar rozsiedlenia tego gatunku obejmuje strefę lasu i lasostepu europejskiej części ZSRR oraz południową i środkową część Europy; jest znany ponadto z nielicznych stanowisk w Szwecji, Danii, Francji, Szwajcarii, Azji Mniejszej, na Kaukazie i Syberii. W Polsce oprócz wyższych partii górskich występuje prawdopodobnie na całym obszarze, nie jest jednak notowany jeszcze z wielu krain. Jest chrząszczem zaliczanym do reliktów lasów pierwotnych. Zasiedla głównie tereny wilgotne na obszarach nizinnych i w niższych położeniach górskich. Cykl rozwojowy trwa zwykle 4 lata, przy niesprzyjających warunkach może się przedłużyć nawet do 7 lat. Larwy żyją przeważnie w drzewach liściastych, rzadziej w jodle i świerku; żerują w chodnikach larw chrząszczy — drewnożerców i próchnojadów oraz w butwiejącym, miękkim drewnie, które na skutek procesów rozkładu przyjęło barwę szarą, szarobrunatną lub częściej czerwonobrunatną. Przepoczwarczenie następuje w lipcu lub na początku sierpnia. Postacie dojrzałe po przezimowaniu ukazują się w maju i przeżywają do lipca, ale z powodu skrytego sposobu życia są na ogół rzadko znajdowane. Na podstawie materiałów z różnych okolic Polski została po raz pierwszy opisana larwa i bionomia omawianego gatunku (Burakowski 1962).

Illustrations
... browse
Ampedus
elegantulus
External data sources