Biodiversity Map
Taxa
Ampedus — subordinate taxa:
Taxon count: 28
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Elateroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Elateridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Elaterinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Ampedinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Ampedusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Ampedussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Ampedus (Ampedus) quadrisignatus (L. Gyllenhal, 1817)
PL
NO
name status: valid name
BioMap ID: 1038204    taxon code: —(2758b)
taxonomy checked: YES
Data on distribution in Poland
Ampedus quadrisignatus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: KFP regions — minimap
Statistics
 • Records: 7
 • Publications: 7
 • Collections: no data
 • Publication authors: 6
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Bardzo rzadko spotykany gatunek europejski, występujący w wąskim- pasie od Francji przez Jugosławię, Austrię Dolną, Węgry, Morawy i Słowację aż do środkowej części Ukraińskiej Sse. W Polsce dotychczas, z całą pewnością jeszcze nie stwierdzony. Omyłkowo wykazany ze Śląska Górnego przez H. Nowotnego i G. Polentza (1933) na podstawie błędnego oznaczenia i później na tej podstawie notowany kilkakrotnie z tego terenu przez innych autorów. Okaz dowodowy znajdujący się w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu (zbiór Kirscha) okazał się innym, na pierwszy rzut oka podobnym gatunkiem, A. elegantulus (Schönh.) (B. Burakowski*). Wymagania ekologiczne słabo poznane. Postacie dojrzałe poławiane w próchniejących starych dębach. Larwa dotychczas nie opisana.
Gatunek obejmujący zasięgiem wąską strefę równoleżnikową od Francji przez Jugosławię, Austrię Dolną, Węgry, Czechy, Morawy i Słowację po środkową Ukrainę. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Omyłkowo w 1933 roku wykazany z Murcek koło Katowic na podstawie błędnego oznaczenia Ampedus elegantulus (Schönh.) i później na skutek tej wzmianki ogólnikowo ze Śląska.

Illustrations
... browse
Ampedus
quadrisignatus
External data sources