Biodiversity Map
Taxa
Ampedus — subordinate taxa:
Taxon count: 27
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Elateroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Elateridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Elaterinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Ampedinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Ampedusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Ampedussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Ampedus (Ampedus) elongatulus (Fabricius, 1787)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1015118    taxon code: 2750
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2007 wykaz: L. Buchholz
Data on distribution in Poland
Ampedus elongatulus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 160
 • Publications: 34
 • Collections: 11
 • Publication authors: 39
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 1

Taxon description
Gatunek rozprzestrzeniony w prawie całej Europie z wyjątkiem Danii i Fennoskandii, docierający na wschód do europejskiej części ZSRR, nie obejmujący jednak północnego obszaru tajgowego; w miarę posuwania się na północ i wschód areału gatunkowego coraz rzadziej spotykany. W Polsce notowany na ogół z pojedynczych miejscowości w poszczególnych krainach, jedynie na Śląsku Dolnym znany z większej liczby stanowisk. Niektóre dane o rozmieszczeniu opierają się na znaleziskach sprzed przeszło stu lat, dlatego też wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Omyłkowo wykazany jako Elater elongatulus a. discanicus Buyss. przez Sz. Tenenbauma (1929) z Czarnej Strugi koło Warszawy na podstawie błędnie oznaczonego okazu A. pomorum (Herbst). Zamieszkuje tereny nizinne i przedgórza, wzdłuż dolin rzecznych może docierać do wysokości około 1200 m n.p.m. Cykl rozwojowy w Polsce co najmniej trzyletni, we Francji ma trwać 15 miesięcy (Leseigneur 1972). Imago po przezimowaniu w komorze poczwarkowej ukazuje się w końcu kwietnia, kopulacja i składanie jaj rozpoczyna się w maju, a chrząszcze przeżywają do lipca. Są poławiane pod odstającą korą, w szczelinach drzew, a w czasie słonecznej pogody na kwitnących drzewach i roślinach baldaszkowatych. Larwy żerują w czerwonobrunatnym próchnie, głównie dębów; rzadziej notowano je z buków, brzóz, wierzb, olch i topól, a nawet sosen. Przepoczwarczenie następuje w sierpniu, wyląg postaci dojrzałych pod koniec tego miesiąca lub we wrześniu.

Illustrations
... browse
Ampedus
elongatulus
External data sources