Biodiversity Map
Taxa
Ampedus — subordinate taxa:
Taxon count: 27
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Elateroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Elateridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Elaterinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Ampedinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Ampedusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Ampedussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Ampedus (Ampedus) erythrogonus (Ph.W.J. Müller, 1821)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1015125    taxon code: 2751
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2007 wykaz: L. Buchholz
Data on distribution in Poland
Ampedus erythrogonus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 450
 • Publications: 67
 • Collections: 12
 • Publication authors: 61
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozsiedlony w Europie środkowej i północnej (do około 64° szer. geogr.), notowany ponadto z górskich terenów wschodniej Pranej i, północnych Włoch i Jugosławii, Banatu w Rumunii oraz z Kaukazu. W Polsce jest szeroko rozprzestrzeniony, częstszy w górach niż na terenach nizinnych, gdzie występuje lokalnie i jest zwykle poławiany dość rzadko i w niewielkiej liczbie osobników. Występowanie omawianego gatunku na Roztoczu nie budzi wątpliwości, gdyż wbrew błędnej wzmiance K. Strawińskiego (1954) w zbiorze Sz. Tenenbauma znajduje się okaz dowodowy (B. Burakowski*). Chrząszcz odbywa kilkuletni rozwój w silnie zbutwiałym drewnie, przede wszystkim drewnie drzew iglastych — świerków, jodeł i sosen, rzadziej dębów, buków, klonów i jaworów. Larwy żerują w miękkich warstwach wilgotnego próchna o barwie czerwonobrunatnej. Tego rodzaju próchno występuje zwykle w większych rozmiarami pniakach, złomach, kłodach, wykrotach i powalonych pniach, znajdujących się przez co najmniej 10 lat na silnie zacienionych i wilgotnych stanowiskach i pokrytych często grubym kożuchem mchów. Młodsze larwy są znajdowane przeważnie w niższych partiach próchna, starsze larwy w miarę wzrostu przemieszczają się wyżej, drążąc własne chodniki. W lipcu-sierpniu budują komory poczwarkowe w powierzchniowych częściach próchna. Wylęgnięte postacie dojrzałe zimują zasadniczo w komorze poczwarkowej, niekiedy jednak opuszczają ją w jesieni i kryją się w różnych leśnych zakamarkach w niewielkiej odległości od ziemi, przeważnie pad odstającą korą.

Illustrations
... browse
Ampedus
erythrogonus
External data sources