Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Rhagonycha — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 18
 1. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Cantharidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cantharinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Canthariniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Rhagonycharodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Rhagonychapodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Rhagonycha (Rhagonycha) femoralis (A. Brullé, 1832)
PL
NIE
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1044188    kod taksonu: —(2935b)
taksonomia sprawdzona: TAK
Statystyka
 • Rekordy: 0
 • Publikacje: brak danych
 • Kolekcje: brak danych
 • Autorzy publikacji: brak danych
 • Ilustracje (ikonografia): brak
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Obszar rozsiedlenia tego gatunku nie jest ostatecznie wyjaśniony. Według A. Horiona (1953) gatunek ten zamieszkuje głównie południową, część Europy, docierając na północ do środkowej Francji, Bawarii, Sudetów i ich przedgórzy oraz Ukrainy (najdalej na północ wysuniętymi, znanymi stanowiskami miały być Mohylew i Jarosławl w ZSRR). G. Dahlgren (1979) uważa natomiast, że Rh. femoralis (Gyll.) jest gatunkiem greckim, nie występującym w Europie Środkowej, wobec czego należy przypuszczać, że dotychczasowe dane o występowaniu w Polsce odnoszą się prawdopodobnie do innych gatunków.
Informacja o występowaniu tego gatunku na Babiej Górze (Roubal 1936) z pewnością błędna i dotyczy Rhagonycha nigripes (Redt.), który był uważany za odmianę nie istniejącego gatunku Rhagonycha femoralis (Gyll.).
Gatunek wschodnioeuropejski, niżowy, wykazany z kilku stanowisk w Szwajcarii (Allenspach, Wittmer 1979), z Finlandii, Karelii i krajów nadbałtyckich (Lundberg 1986). Dahlgren (1968) podaje stanowiska z Czech, Słowacji, Austrii i Włoch. Nowe dane: Litwa, Wilno, ST (IZ); Białoruś, okolice Mińska, leg. W. Nazarów.

Zewnętrzne źródła danych