Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Rhagonycha — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 18
 1. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Cantharidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cantharinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Canthariniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Rhagonycharodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Rhagonychapodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Rhagonycha (Rhagonycha) maculicollis F. Märkel, 1852
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1016172    kod taksonu: 5880 (2941b)
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: M.A. Mazur
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Rhagonycha maculicollis - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 25
 • Publikacje: 11
 • Kolekcje: 2
 • Autorzy publikacji: 9
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek górski obejmujący zasięgiem Alpy, Karpaty, górzyste obszary we Francji, północnych Włoszech i w Bułgarii. W Polsce z całą pewnością nie został jeszcze stwierdzony, ale może być znaleziony w Tatrach, gdyż znany jest ze słowackiej części tych gór. Dotychczasowe ogólnikowe wzmianki o występowaniu w Galicji, Karpatach i Tatrach opierały się na jedynej wiadomości sprzed przeszło stu lat (M. Łomnicki 1874) o znalezieniu jednego okazu na Łysankach pod Łomnicą w Tatrach (Słowacja) w krainie regli. Zasiedla głównie wyższe partie górskie, gdzie przekracza górną granicę lasu, docierając do wysokości około 2500 m n.p.m.
Gatunek po raz pierwszy wykazany z Polski.
Występuje w górach Europy środkowej, podany z Alp Francuskich, Włoch, Szwajcarii, Austrii, gór Riła w Bułgarii (Dahlgren 1968) oraz z Tatr Słowackich (Korbel 1974).
Gatunek górski, występujący powyżej granicy lasu, w kosówce i strefie hal. Notowany z Alp we Francji, Włoszech, w Szwajcarii i Austrii, w polskich i słowackich Tatrach oraz w górach Riła w Bułgarii. W Polsce wykazany z siedmiu stanowisk tatrzańskich, na wysokościach 1100-2000 m n.p.m. Bionomia tego gatunku nie jest poznana. W Tatrach chrząszcze poławiano w czerwcu i lipcu, na murawach, ziołorośłach, trawach i turzycach — Carex L.

Zewnętrzne źródła danych