Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Rhagonycha — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 18
 1. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Cantharidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cantharinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Canthariniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Rhagonycharodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Rhagonychapodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Rhagonycha (Rhagonycha) lutea (O.F. Müller, 1764)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1016165    kod taksonu: 2941
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: M.A. Mazur
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Rhagonycha lutea - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 116
 • Publikacje: 31
 • Kolekcje: 6
 • Autorzy publikacji: 27
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek rozprzestrzeniony prawie w całej Europie prócz północnych obszarów Skandynawii. Występuje głównie na terenach wyżynnych, a w północnej części niżu europejskiego jest notowany z nielicznych rozproszonych stanowisk. W Polsce jest wykazywany z nielicznych miejscowości w różnych częściach kraju. Postacie dojrzałe poławiano od maja do sierpnia, najczęściej w czerwcu. Przylatują niekiedy do źródeł sztucznego światła.
Biologia słabo poznana. Janssen (1963) podaje, że samica składa 162 jaja, a rozwój embrionalny trwa 11 dni. Stwierdzono trzy stadia przedlarwalne, trwające 0,5 dnia, 1 dzień i 3 dni. Po nich larwa przechodzi kolejne stadia. W polskich warunkach klimatycznych owad doskonały występuje tylko w czerwcu i lipcu. Allenspach i Wittmer (1977) podają, że gatunek ten występuje w Szwajcarii od maja do sierpnia.
Występuje w całej Europie południowej i środkowej, na północ od Polski znany tylko z Danii i południowej Norwegii. Rozproszony na całym obszarze Polski z wyjątkiem wyższych gór. Forma banatica Rosenh. występuje w południowej Europie, znana jest także z Podola (Dźwinogród, ST).

Ilustracje
... przeglądaj
Rhagonycha
lutea
Zewnętrzne źródła danych