Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Rhagonycha — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 18
 1. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Cantharidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cantharinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Canthariniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Rhagonycharodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Rhagonychapodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Rhagonycha (Rhagonycha) lignosa (O.F. Müller, 1764)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1016158    kod taksonu: 2939
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: M.A. Mazur
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Rhagonycha lignosa - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 319
 • Publikacje: 50
 • Kolekcje: 13
 • Autorzy publikacji: 42
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Rozprzestrzeniony w niemal całej Europie z wyjątkiem skrajnych obszarów północnych. W Europie Środkowej pospolity na łąkach, zwłaszcza na kwitnących roślinach baldaszkowatych, niekiedy również na krzewach i młodych dębach. W Polsce, aczkolwiek nie jest jeszcze znany z wielu krain, zwłaszcza południowych, występuje prawdopodobnie na całym obszarze. Jest poławiany od maja do sierpnia, najczęściej w czerwcu.
Samica znosi około 80 jaj, z których po 11 dniach wylęgają się przedlarwy. Stadium to trwa 4-5 dni (Janssen 1963). Przepoczwarczenie według Palma (1959) odbywa się w spróchniałym drewnie drzew liściastych. Gatunek charakterystyczny dla lasów liściastych i mieszanych, często spotykany na spodach liści buków i leszczyn. W Polsce występuje na nizinach i w pasie wyżyn, brak go w Tatrach, Karkonoszach i na Babiej Górze, a z Beskidów notowany jedynie w dolinach rzecznych i na pogórzu.
Gatunek europejski, niżowy, na północy notowany ze Skandynawii, nie dociera do Laponii. Na południu Europy znany z Grecji i Sycylii (Dahlgren 1968).

Zewnętrzne źródła danych