Biodiversity Map
Taxa
Ampedus — subordinate taxa:
Taxon count: 27
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Elateroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Elateridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Elaterinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Ampedinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Ampedusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Ampedussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Ampedus (Ampedus) balteatus (Linnaeus, 1758)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1015100    taxon code: 2746
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2007 wykaz: L. Buchholz
Data on distribution in Poland
Ampedus balteatus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 428
 • Publications: 111
 • Collections: 13
 • Publication authors: 90
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 1

Taxon description
Gatunek szeroko rozmieszczony w środkowej, wschodniej i północnej części Europy, gdzie dochodzi do około 70° szer. geogr., docierający na zachód do Francji, a na południe do Włoch północnych i Bułgarii; ze wschodu notowany z leśnych stref Syberii, Kazachstanu, Mandżurii i północnej Mongolii. W Polsce zasiedla tereny nizinne i górzyste w całym kraju, ale w północnych krainach jest częściej spotykany. Gatunek leśny, występujący w zadrzewieniach iglastych i mieszanych oraz na torfowiskach. Cykl rozwojowy co najmniej 3-letni. Larwy żerują pod obluźnioną korą martwych drzew iglastych, zwłaszcza sosen; występują poza tym w butwiejącym, miękkim drewnie o zabarwieniu czerwonobrunatnym lub ciemno-brunatnym, w zmurszałej korze, w próchnicy przy podstawie pni oraz we fragmentach drzewnych znajdujących się w glebie leśnej lub torfowiskowej. Niekiedy larwy zasiedlają również zbutwiałe drewno brzóz i dębów, ale zawsze wtedy, gdy drzewa te znajdują się w otoczeniu drzew iglastych. Przepoczwarczenie następuje w drugiej połowie lipca lub w sierpniu. Postacie dojrzałe zimują w komorach poczwarkowych; pojawiają się na swobodzie wiosną, gdy temperatura otoczenia przekracza +10°C. Chrząszcze odbywają loty w maju i czerwcu tylko w dni słoneczne, przeważnie w godzinach przedpołudniowych. Są poławiane do końca lipca w próchnie drzew siedliskowych, na kwitnących drzewach i krzewach oraz młodych pędach sosen, a na torfowiskach często na kwiatach bagna zwyczajnego — Ledum palustre L.

Illustrations
... browse
Ampedus
balteatus
External data sources