Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
Mordellistena — subordinate taxa:
Taxon count: 38
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Tenebrionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Mordellidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Mordellinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Mordellisteninitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Mordellistenagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Mordellistenasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Mordellistena (Mordellistena) perroudi M.E. Mulsant, 1856
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1021011    taxon code: 5945 (3839b)
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2008 wykaz: D. Kubisz
Data on distribution in Poland
Mordellistena perroudi - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 3
 • Publications: 2
 • Collections: 2
 • Publication authors: 4
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek opisany z Francji, wykazywany z Hiszpanii, Dalmacji, Austrii i Niemiec. W Polsce notowany tylko z jednego stanowiska. Bionomia nie jest poznana. Występuje na ciepłych zboczach, wydmach i wrzosowiskach. W Nadrenii chrząszcze poławiano na roślinach z rodzajów dziurawiec — Hypericum L., jastrzębiec — Hieracium L., wilczomlecz — Euphorbia L. oraz na jasieńcu piaskowym — Jasione montana L.

Illustrations
... browse
Mordellistena
perroudi
External data sources