Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
Mordellistena — subordinate taxa:
Taxon count: 38
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Tenebrionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Mordellidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Mordellinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Mordellisteninitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Mordellistenagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Mordellistenasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Mordellistena (Mordellistena) micans
PL
NO
name status: valid name
BioMap ID: 1039197    taxon code: —(3834b)
taxonomy checked: NO
Data on distribution in Poland
Mordellistena micans - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 1
 • Publications: no data
 • Collections: 1
 • Publication authors: no data
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Według Ermisch'a (1954) Mordellistena micans (Germ.) występuje tylko w Dalmacji i Tyrolu, a M. grisea Muls. i M. minima Costa nie są synonimami, jak to było wcześniej uważane, lecz odrębnymi gatunkami występującymi na zachodzie Europy. Okazy wykazywane przez różnych autorów pod tymi nazwami należą, według Ermisch'a, do kompleksu liczącego około 15 gatunków. Dotyczy to też i wiadomości z Polski. Wszystkie stanowiska z Polski wymagają rewizji okazów dowodowych i do czasu wykonania takich rewizji podajemy je tymczasowo pod dawną nazwą. Część danych należy prawdopodobnie do następnego gatunku.

External data sources